Skip to content Skip to footer
  1. Niniejszy regulamin określa:
    1. zasady rejestracji w Sklepie Internetowym www.wydawnictwoevergreen.com;
    2. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.wydawnictwoevergreen.com i z Aplikacji Mobilnej;
    3. warunki składania zamówień na produkty oferowane przez nasze Wydawnictwo i dostępne w Sklepie Internetowym www.wydawnictwoevergreen.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;
  2. Do przeglądania stron internetowych naszego Wydawnictwa, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z funkcjonalności zamówień online niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  3. W ramach korzystania ze sklepu internetowego (w tym za pomocą Aplikacji Mobilnej) zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
  4. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty sklepu znajdujące się w asortymencie naszego wydawnictwa możliwe jest po zarejestrowaniu się lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.