Skip to content Skip to footer
Rejestracja w sklepie umożliwia Klientowi:
  1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych; tworzenie listy zakupów;
  2. przeglądanie historii zamówień;
  3. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;
  4. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
  5. Rejestracja w sklepie internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Wydawnictwem Evergreen umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  6. Po zarejestrowaniu się w sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
  7. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
  8. W celu usunięcia konta Klienta należy skontaktować się e-mailowo pod adresem: [email protected].